2011  |   2009  |   2007  |   2005


THEMA 'De vrije wil' - 2005

Wat houdt het begrip vrije wil in?  Een 'koninklijke gave' die onafhankelijkheid en eigen menselijke verantwoordelijkheid betekent? Of een gebrek, een onvolmaaktheid; een ziekte, zou men kunnen zeggen, waarvan de mens genezen moet wil hij werkelijk vrij worden? Of een combinatie van deze twee tegengestelden: een heilzame onvolmaaktheid een nuttige ziekte? Is 'vrije wil' of  'vrije keuze' een pleonasme; is een wilsakt of keuze per definitie reeds vrij? Zijn ‘gedetermineerdheid’ en ‘vrijheid’ verenigbaar of strijdbaar?’

Vanaf 2005 heeft het bestuur besloten om een thema te koppelen aan de Jan Hanlo Essayprijs Klein.


Jan Hanlo, tekening: 'Mijn Benul ', DE VRIJE WIL
(LIBERUM ARBITRIUM), p. 192, 193