ESSAYPRIJS KLEIN  |  ESSAYPRIJS GROOT  |  MEDIA ESSAYPRIJS


REGLEMENT ESSAYPRIJS GROOT

1. Algemeen

a. De Essayprijs Groot wordt beheerd door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essayprijs, die tevens de Essayprijs Klein uitreikt.

b. De Essayprijs Groot is een prijs voor essaybundels, die tweejaarlijks uitgereikt wordt.

c. Het bestuur van de stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.

d. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essayprijs voor de Essayprijs Groot.

e. De jury zal het bestuur van de Stichting Jan Hanlo Essayprijs allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.

f. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.

g. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

2. Selectie

Een essaybundel, die voor beoordeling en bekroning in aanmerking komt, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De essaybundel dient oorspronkelijk in het Nederlands geschreven te zijn;

b. De essaybundel dient te bestaan uit essays van één auteur;


    

c. De essaybundel dient blijk te geven van originaliteit, talent voor divertissement en stilistisch vernuft;

d. De essaybundel dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking;

e. De essaybundel mag geen herdruk, herziene uitgave, deel van een verzameld werk dan wel bloemlezing zijn;

f. De essaybundel moet verkrijgbaar zijn in de erkende boekhandel;

g. De auteur dient bij publicatie van de bundel in leven te zijn. Postuum samengestelde bundels kunnen derhalve niet in aanmerking komen voor de prijs;

h. De essaybundel dient uiterlijk op 31 december van elk even jaartal, in vijfvoud in het bezit te zijn van de stichting Jan Hanlo Essayprijs (zie Contact).

3. De prijs

a. De Essayprijs Groot bedraagt € 7.000,- , ter beschikking gesteld door de stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs).

b. Er worden - indien mogelijk - drie essaybundels genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de Essayprijs Groot.

c. In geval van één genomineerde is dit tevens de winnaar.
d. De voorzitter van de jury zal de keuze voor de winnende essaybundel toelichten tijdens de prijsuitreiking.