ESSAYPRIJS KLEIN  |  ESSAYPRIJS GROOT  |  MEDIA ESSAYPRIJS


REGLEMENT ESSAYPRIJS KLEIN

1. Algemeen

a. De Essayprijs Klein wordt beheerd door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essayprijs, die tevens de Essayprijs Groot uitreikt.

b. Het bestuur van de stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.

c. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essayprijs voor de Essayprijs Klein.
d. De jury zal het bestuur van de Stichting Jan Hanlo Essayprijs allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.

e. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer. f. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

2. Selectie

a. Het essay moet ongeveer 2500 woorden bevatten en in de Nederlandse taal geschreven zijn.

b. Het essay dient blijk te geven van originaliteit, talent voor divertissement en stilistisch vernuft.


     

c. Het essay moet in print, met regelafstand 1,5 en in vijfvoud - uitsluitend via de post- toegezonden worden aan de Stichting Jan Hanlo Essayprijs, per adres:

Praaning & Roekens
Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam.

Andere vormen worden niet geaccepteerd.
d. Het essay moet anoniem worden ingezonden; naam en adres moeten apart worden bijgevoegd.

e. De sluitingsdatum is vastgesteld op 31 december van elk even jaartal. .

f. Het ingezonden essay mag niet eerder gepubliceerd zijn.

3. De Prijs

a. De Essayprijs Klein bedraagt € 1.500,- en een onderscheiding. De prijs is afkomstig van de royalties van het werk van Jan Hanlo ter beschikking gesteld door de Erven Jan Hanlo aangevuld met een bijdrage van de Stichting LIRA (Literiare Rechten Auteurs).

b. Er worden -indien mogelijk- drie inzendingen genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de Essayprijs Klein.

c. In geval van één genomineerde is dit tevens de winnaar.
d. Wordt gepubliceerd in een nog nader bekend te maken weekblad of tijdschrift.

e. De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnend essay toelichten tijdens de prijsuitreiking.