ESSAYPRIJS KLEIN  |  ESSAYPRIJS GROOT  |  MEDIA ESSAYPRIJS


Algemeen Reglement Media-essay

1. Algemeen

a. Het Media-essay wordt beheerd door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essayprijs, die tevens de Essayprijs Groot en Klein uitreikt.

b. Het bestuur van de stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.

c. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essayprijs voor de prijs voor het experimenteel essay.

d. De jury zal het bestuur van de Stichting Jan Hanlo Essayprijs allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.

e. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.

f. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

2. Selectie

a. Het Media-essay kan ieder jaar een andere vorm hebben maar mag niet geschreven zijn. Het kan bijvoorbeeld een film-essay, strip-essay of muziek-essay zijn. Iedere ronde van de prijs wordt het genre bekend gemaakt.

b. Het Media-essay dient blijk te geven van originaliteit, talent voor divertissement en stilistisch vernuft.


     

c. Het Media-essay moet afhankelijk van de vorm op een nader te bepalen adres worden ingestuurd.

d. Het essay moet anoniem worden ingezonden; naam en adres moeten apart worden bijgevoegd.

e. De sluitingsdatum is vastgesteld op 31 december van elk dan geldend jaartal, te beginnen met 2010. Voor die tijd kan het ingezonden werk nog teruggetrokken worden, daarna niet meer.

f. Het ingezonden essay mag niet eerder gepubliceerd zijn.

3. De Prijs

a. De prijs voor het Media-essay essay bedraagt € 1.500,- en er hoort een onderscheiding bij. De prijs is afkomstig van een telkens nader te bepalen partij. In overleg met deze partij zal op de website van de prijs informatie komen over de vorm, thema en de inzendmogelijkheden. Er worden afhankelijk van het genre een variabel aantal inzendingen genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van het Media-essay.

b. In geval van één genomineerde is dit tevens de winnaar.

c. Voor het winnende essay wordt naar een passende publicatie gezocht. De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnend essay toelichten tijdens de prijsuitreiking.